lnwshop logo

บทความ

ออกซิเจนในน้ำมีผลอย่างไรกับสัตว์น้ำ
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:6 วันที่ผ่านมา
ออกซิเจนในน้ำมีผลอย่างไรกับสัตว์น้ำ แหล่งที่มาของออกซิเจนในน้ำ จากบรรยากาศโดยตรง เช่น กระแสลมพัดผ่านผิวน้ำ แต่มีปริมาณไม่มาก จากขบวนการสังเคราะห์แสง (photosynthesis) ของพืชน้ำ เช่น แพลงก์ตอนพืชเป็นแหล่งให้ออกซิเจนในน้ำมากที่สุด ซึ่งตอนกลางวันพืชน้ำจะสังเคราะห์แสงผลิตออกซิเจนออกมาละลายในน้ำ จากขบวนการเคมีอื่นๆ ในน้ำโดยแหล่งน้ำบาง…
การตรวจวัดและการหาออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen: DO)
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
การตรวจวัดออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DISSOLVED OXYGEN: DO) สิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในน้ำต้องการปริมาณออกซิเจนแตกต่างกัน แต่โดยทั่วไปแล้วสิ่งมีชีวิตในน้ำต้องการออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำอย่างน้อยที่สุด 6 ppm เพื่อการเติบโตและการพัฒนาการของชีวิต อุณหภูมิของน้ำและระดับความสูงของพื้นที่มีอิทธิพลต่อปริมาณออกซิเจนที่สามารถละลายได้…
ความสามารถในการละลายของออกซิเจนในน้ำลดลง
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ความสามารถในการละลายของออกซิเจนในน้ำลดลงภาพจาก Kasetplus.Store ออกซิเจนละลายน้ำ หรือ ดีโอ (D.O.) มีความสำคัญเป็นอย่างมากทั้งต่อตัวกุ้งและระบบนิเวศน์ในบ่อเลี้ยง โดยกุ้งต้องใช้ออกซิเจนในกระบวนการเมตาบอลิซึม ในร่างกายเพื่อให้ได้พลังงานออกมาเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น การลอกคราบ การเจริญเติบโต และการขับถ่ายของเสียเป็นต้น นอกจากนี้จุ…
คลอรีนคืออะไร ? การวัดค่าคลอรีน และการใช้เลี้ยงกุ้งทะเล
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 เดือนที่ผ่านมา
คลอรีนคืออะไร ? การวัดค่าคลอรีน และการใช้เลี้ยงกุ้งทะเล ในชีวิตประจำวันของเรา มักจะพบคลอรีน (Chlorine) ในรูปแบบต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง เช่น น้ำประปาที่เราใช้อยู่ทุกวัน สระว่ายน้ำและสปาที่ใช้คลอรีนในการฆ่าเชื้อโรค โรงบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ ซึ่งคลอรีนถูกนำมาใช้ปริมาณที่เหมาะสมในการฆ่าเชื้อโรค ควบคุมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์สาหร่าย ซึ่งหาก…
คลอรีนกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 เดือนที่ผ่านมา
คลอรีนกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คลอรีน (Chlorine) เป็นสารเคมีที่มีกลิ่นฉุน มี 2 รูป 1.คลอรีนชนิดผง (แคลเซียมไฮโปคลอไรท์ ) 2.คลอรีนชนิดน้ำที่อยู่ในรูปของน้ำยาฟอกขาว ( โซเดียมไฮโปคลอไรท์ ) ซึ่งจะมีตัวยาออกฤทธิ์อยู่ประมาณ 5.25 เปอร์เซ็นต์ ในน้ำ คลอรีนเมื่ออยู่ในน้ำจะแตกตัวอยู่ในรูปของผงกรดซึ่งจะมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อ แบคทีเรีย เชื้อรา…
แอมโมเนีย คืออะไร ?
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:2 เดือนที่ผ่านมา
แอมโมเนีย คืออะไร ?ความจำเป็นในการทดสอบแอมโมเนียในน้ำ แอมโมเนีย Ammonia เป็นสารประกอบที่มีบทบาทสำคัญในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพราะเป็นทั้งสารพิษต่อสัตว์น้ำแม้ในความเข้มข้นที่ต่ำ ค่าความเป็นพิษของแอมโมเนียส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการขับถ่ายของสัตว์น้ำและอาหารเหลือตกค้าง เมื่อเลี้ยงสัตว์น้ำไปนานๆ ความเข้มข้นของแอมโมเนียในบ่อเลี้ยงจึงสูง…
ค่า pH คืออะไร ทำไมเราจึงต้องตรวจคุณภาพน้ำ ?
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:2 เดือนที่ผ่านมา
ทำไมเราจึงต้องตรวจคุณภาพน้ำ ? สัตว์น้ำจำเป็นต้องอาศัยในการดำรงชีวิต คุณสมบัติน้ำจะแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมและที่ตั้งต่างกัน เช่น แม่น้ำ ลำธารคลอง จะมีคุณสมบัติของน้ำแตกต่างจาก หนอง บึง อ่างเก็บน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำนิ่งรวมถึงบาดาลที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากแหล่งน้ำผิวดินอื่นๆ การตรวจวัดคุณภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อที่จะได้ปรับปรุงให้อ…
pH คืออะไร ?
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:2 เดือนที่ผ่านมา
pH คืออะไร ?pH คือการวัดภาวะความเป็นกรดหรือด่างของสารละลายในน้ำ สารละลายที่มีค่า pH ต่ำกว่า 7 จะมีภาวะเป็นกรด และสารละลายที่มีค่า pH สูงกว่า 7 จะมีภาวะเป็นด่าง น้ำบริสุทธิ์จะมีค่า pH ใกล้เคียงกับ 7 การตรวจวัดค่า pH ความเป็นกรด-เบส หรือค่าพีเอช (pH) เป็นค่าที่บอกปริมาณของกรดที่ปนอยู่ในน้ำ ค่าพีเอชมีอิทธิพลต่อปฏิกิริยาเคมีส่วนใหญ่…
ปัญหาบ่อดินสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ ไม่สามารถกักเก็บไว้น้ำได้ เค้าทำอย่างไรกัน ?
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:2 เดือนที่ผ่านมา
ปัญหาบ่อดินสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ ไม่สามารถกักเก็บไว้น้ำได้ เค้าทำอย่างไรกัน ? ถาม บ่อเก็บน้ำไม่ได้ ทำไงดีครับ ? สวัสดีครับ ผมเป็นคนที่อยากผันตัวเองไปเป็นเกษตรกรมือใหม่ พอดีกัดฟันซื้อที่ดินมาแปลงหนึ่ง ประมาณ 20 ไร่ ในที่ดินมีการขุดบ่อไว้แล้ว แต่ว่าไม่สามารถกักน้ำได้ทั้งปี คือว่าจะมีน้ำเหลือในหน้าแล้งอยู่ในแอ่งเล็กๆ (บ่อขุดเป็นชั…
อัลคาไลนิตี้ คืออะไร ? และการลดค่าอัลคาไลน์
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:2 เดือนที่ผ่านมา
อัลคาไลนิตี้ คืออะไร ? ความเป็นด่าง หรือ อัลคาไลนิตี้ (Alkalinity) คือ ความสามารถของน้ำที่ทำให้กรดเป็นกลาง ความเป็นด่างของน้ำส่วนใหญ่เกิดจากคาร์บอเนตอิออน (CO3 2-) ไบคาร์บอเนตอิออน (HCO3-) และ ไฮดรอกไซด์อิออน (OH-) น้ำที่มีอิออนตัวใดตัวหนึ่งในอิออน 3 ชนิดข้างต้นจะมีค่าความเป็นด่างอยู่ด้วยเสมอ แต่น้ำที่มีพีเอชต่ำกว่า 4.5 จะไม่พบค…
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 368 บทความ

บทความล่าสุด

ออกซิเจนในน้ำมีผลอย่างไรกับสัตว์น้ำ
ออกซิเจนในน้ำมีผลอย่างไรกับสัตว์น้ำ
6 วันที่ผ่านมา
ออกซิเจนในน้ำมีผลอย่างไรกับสัตว์น้ำ แหล่งที่มาของออกซิเจนในน้ำ จากบรรยากาศโดยตรง เช่น กระแสลมพัดผ่านผิวน้ำ แต่มีปริมาณไม่มาก จากขบวนการสังเคราะห์แสง (photosynthesis) ของพืชน้ำ เช่น แพลงก์ตอนพืชเป็นแหล่งให้ออกซิเจนในน้ำมากที่สุด ซึ่งตอนกลางวันพืชน้ำจะ…
การตรวจวัดและการหาออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen: DO)
การตรวจวัดและการหาออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen: DO)
1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
การตรวจวัดออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DISSOLVED OXYGEN: DO) สิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในน้ำต้องการปริมาณออกซิเจนแตกต่างกัน แต่โดยทั่วไปแล้วสิ่งมีชีวิตในน้ำต้องการออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำอย่างน้อยที่สุด 6 ppm เพื่อการเติบโตและการพัฒนาการของชีวิต อุ…
ความสามารถในการละลายของออกซิเจนในน้ำลดลง
ความสามารถในการละลายของออกซิเจนในน้ำลดลง
1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ความสามารถในการละลายของออกซิเจนในน้ำลดลงภาพจาก Kasetplus.Store ออกซิเจนละลายน้ำ หรือ ดีโอ (D.O.) มีความสำคัญเป็นอย่างมากทั้งต่อตัวกุ้งและระบบนิเวศน์ในบ่อเลี้ยง โดยกุ้งต้องใช้ออกซิเจนในกระบวนการเมตาบอลิซึม ในร่างกายเพื่อให้ได้พลังงานออกมาเพื่อใช้ในกิจ…
คลอรีนคืออะไร ? การวัดค่าคลอรีน และการใช้เลี้ยงกุ้งทะเล
คลอรีนคืออะไร ? การวัดค่าคลอรีน และการใช้เลี้ยงกุ้งทะเล
1 เดือนที่ผ่านมา
คลอรีนคืออะไร ? การวัดค่าคลอรีน และการใช้เลี้ยงกุ้งทะเล ในชีวิตประจำวันของเรา มักจะพบคลอรีน (Chlorine) ในรูปแบบต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง เช่น น้ำประปาที่เราใช้อยู่ทุกวัน สระว่ายน้ำและสปาที่ใช้คลอรีนในการฆ่าเชื้อโรค โรงบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ ซึ่งคลอรีนถูกนำมาใช้ป…
คลอรีนกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
คลอรีนกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
1 เดือนที่ผ่านมา
คลอรีนกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คลอรีน (Chlorine) เป็นสารเคมีที่มีกลิ่นฉุน มี 2 รูป 1.คลอรีนชนิดผง (แคลเซียมไฮโปคลอไรท์ ) 2.คลอรีนชนิดน้ำที่อยู่ในรูปของน้ำยาฟอกขาว ( โซเดียมไฮโปคลอไรท์ ) ซึ่งจะมีตัวยาออกฤทธิ์อยู่ประมาณ 5.25 เปอร์เซ็นต์ ในน้ำ คลอรีนเมื…

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม672,337 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด450,219 ครั้ง
เปิดร้าน23 ก.ค. 2558
ร้านค้าอัพเดท14 ส.ค. 2561

CATEGORY

CONTACT US

0631916108

เข้าร่วมร้านค้า

ร้านกุ้งเบสท์
ร้านกุ้งเบสท์
www.goongbest.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

TRACKCODE

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก